Dinasyddiaeth

 • Hawliau Plant

  BBC Bitesize

  BBC Bitesize

  C BBC
  Clipiau o’r Dosbarth am Hawliau a Chyfrifoldebau.

  Explore

  Unicef: Thinking Rights Pack

  Unicef: Thinking Rights Pack

  C UnicefSchools
  Pecyn Adnoddau Ysgol.

  Explore

  Hawliau Plant Cymru

  Hawliau Plant Cymru

  C CR
  Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

  Explore

  Oxfam

  Oxfam

  C Oxfam
  Mae’r deunyddiau hyn yn cynnwys astudiaethau achos real a gweithgareddau cyffrous i ddatblygu iaith lafar y dysgwyr, eu darllen a'u hysgrifennu.

  Explore

  Unicef

  Unicef

  C Unicef
  Adnodd ddysgu i athrawon sy’n gweithio gyda phlant rhwng 11-16 oed i ymchwilio i hawliau plant. Mae’n dathlu’r CAC, gan godi ymwybyddiaeth am hawliau plant a'r pen-blwydd yn 20 oed.

  Explore

  Comisiynydd Plant Cymru

  Comisiynydd Plant Cymru

  C CCfW
  Pencampwr Plant Cymru.

  Explore

  Plant yng Nghmru

  Plant yng Nghmru

  C CiW
  Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluodd yng Nghymru.

  Explore

  Cyfranogiad Disgyblion

  Cyfranogiad Disgyblion

  C CR
  Yma, gallwch ddysgu mwy am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a beth y mae'n ei olygu i chi.

  Explore

  Cymru Ifanc

  Cymru Ifanc

  C YW
  Mae Cymru Ifanc yn golygu gwrando arnoch chi a grymuso eich llais. P’un a ydych chi’n rhan o ysgol, fforwm ieuenctid neu sefydliad cenedlaethol, rydyn ni eisiau eich helpu i rannu eich gweithgareddau a’ch llais.

  Explore

 • Gwleidyddiaeth a Phleidleisio

  AQA Resources - Citizenship

  AQA Resources - Citizenship

  C AQA
  Adnoddau dinasyddiaeth ar gyfer CA3 a CA4 – casglu adnoddau ymarferol sydd wedi’u profi ac wedi’u creu ar gyfer athrawon gan athrawon.

  Explore

  BBC Schools

  BBC Schools

  C BBC
  Sut beth yw bod yn ddinesydd? Mae’r wefan hon yn helpu i egluro’n union beth mae hyn yn ei olygu i chi!

  Explore

  Democracy? You Decide

  Democracy? You Decide

  C Parliament
  Edrycha Danny Wallace, awdur a newyddiadurwr, yn ôl yn ysgafn ar sut mae'r DU yn cael ei llywodraethu yn y ffilm 9 munud hwn.

  Explore

  Bite the Ballot

  Bite the Ballot

  C BitetheBallot
  Ein nod… Gosod sylfaen i bob unigolyn 16 oed ym Mhrydain, o 2020 ymlaen, i ystyried ymgysylltu gwleidyddol a newid pethau yn arferol ac yn ddefod.

  Explore

  Parliament

  Parliament

  C Parliament
  Adnoddau dysgu a chynlluniau gwersi ar gyfer addysg ar ddemocratiaeth.

  Explore

  BBC Bitesize - ABCh a Dinasyddiaeth

  BBC Bitesize - ABCh a Dinasyddiaeth

  C BBC
  Bite Size: ABCh a Dinasyddiaeth!

  Explore

  Democratiaeth

  Democratiaeth

  C CYC
  Crëwyd y fideo hwn gan bobl ifanc yng Nghaerdydd ac mae’n egluro sut mae democratiaeth y ddinas yn cael ei weithredu.

  Explore

  Canfod eich Aelod Cynulliad

  Canfod eich Aelod Cynulliad

  C NAoW
  Gallwch ddefnyddio gwefan y Senedd yng Nghymru i ddod o hyd i’ch Aelod Cynulliad lleol a’r hyn a wnânt.

  Explore

  Parliament - MPs

  Parliament - MPs

  C Parliament
  Dyma wefan swyddogol Senedd San Steffan a gynlluniwyd i helpu pobl i ddod o hyd i’w Haelod Seneddol sy’n eu cynrychioli yn Nhŷ’r Cyffredin.

  Explore

  Parliament

  Parliament

  C Parliament
  Mae’r fideo hawdd ei ddilyn hwn gan y Senedd yn San Steffan yn rhoi eglurhad hawdd ei ddeall ar yr hyn a wnânt a sut maent yn gweithio.

  Explore

 • Gwirfoddoli

  VCS

  VCS

  C VCS
  Mae gwefan GCG yn llawn mwy o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru sy’n rhydd i bawb ymuno â nhw!

  Explore

  Gwirfoddoli Cymru

  Gwirfoddoli Cymru

  C VolunteeringWales
  Mae gwefan Gwirfoddoli Cymru yn llawn cyfleoedd dros y wlad y gall pawb gymryd rhan ynddynt.

  Explore

  Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

  Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

  C WCVA
  Gall myfyrwyr ddod o hyd i ystod o brosiectau effeithiol iddynt ar wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

  Explore

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.